Ez a weboldal a felhasználói élmény optimalizálása érdekében sütiket használ.

2022. január 22. szombat

Kömlőd község

Kömlőd

Uncategorised

Testület munkaterve, programjai

KÖMLŐD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2012. ÉVI

ÜLÉS-ÉS MUNKATERVE


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEVEZETŐ

 

 

 

A Kömlőd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. évi tevékenységének fő meghatározója a kötelező feladatok ellátásán túlmenően:

 

-        az adott gazdasági keretek között zavarmentesen működtetni az intézményrendszert, az általános iskola felső tagozatosainak újra indítása Kömlődön .

 

-        Figyelemmel kísérni a központi pályázati lehetőségeket saját erővel kiegészítve azokat legjobban kihasználni.

 

-        A település környezeti, esztétikai képét javítani a lakosság és a civil szervezetek közreműködésével, különös tekintettel az utak építésére, karbantartására, a dűlőutak helyreállítására.

 

-        Együtt kell működni  az Oroszlányi Többcélú Kistérségi Társulással, kihasználni a lehetőségeit

 

-        az önkormányzati ingatlanok állagmegóvására, felújítására.

 

-        Megfelelni az EU tagsággal járó kötelezettségeknek.

 

 

Fentiek érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani:

 

 

-        az intézményekkel és a civil szervezetekkel való kétoldalú szorosabb együttműködésre.

 

-        A lakossági jelzéseket értékelve a jogos igények lehetőség szerinti kielégítésére.

 

-        A hagyományos és eseti rendezvények magas színvonalú

megrendezésére.

 

-    Központi, megyei és kistérségi államigazgatási szervekkel, valamint a    társulásokkal kialakult kapcsolatok ápolására.

 

A kiemelt célok szellemében, azok megvalósítása szolgálatában készült a testület éves munkáját megalapozó munkaterv, melynek végrehajtása cselekvő közreműködést kíván a testület valamennyi tagjától, önkormányzati intézmények és civil szervezetek vezetőitől.

 

Kömlőd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Területfejlesztési, Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága az önkormányzat ésszerű pénzügyi gazdálkodását figyelemmel kíséri, a pénztárbizonylatokba betekint.

 

A Képviselő-testület rendes üléseit a munkatervben szereplő hónapokban a hó utolsó hetében csütörtökön tartja.

A munkatervben szereplő napirendi pontokat az illetékes bizottságok előzetesen megtárgyalják, véleményezik.

 

 

2012. január

 

 

 

1./ Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Kiss Ferenc polgármester

 

2./ Kömlőd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a 2012. évi     költségvetésről (I. forduló - tervezet)

Előadó: Kissi Ferenc polgármester

 

3./ Kömlőd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének rendelete Községi

Főzőkonyhán alkalmazott nyersanyag normák meghatározásáról (tervezet)

Előadó:  Schvarczné Stieber Rita jegyző

 

4./ Iparűzési adó rendelet módosítása

Előadó: Schvarczné Stieber Rita jegyző

 

5./ Orvosi rendelő felújítása

Előadó: Kiss Ferenc polgármester

 

6./ Az egészségügyi ellátást biztosító épületek felújítása,

akadálymentesítése

Előadó: Kiss Ferenc polgármester

 

7./ A művelődéi ház esedékes karbantartási munkái

Előadó: Kiss Ferenc polgármester

 

 

 

 

8./ Egyebek

 

9./ Interpellációk

 

A képviselő - testület felkéri a Területfejlési, Gazdaság és Ügyrendi bizottságot a 2., 3., 4., napirendi pont, az Oktatási Egészségügyi és Szociális bizottságot a 2. napirendi pont  előzetes megtárgyalására.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012.  február

 

 

1./ Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű    határozatok végrehajtásáról

Előadó: Kiss Ferenc polgármester

 

2./ Kömlőd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a 2012. évi    költségvetésről ( II. forduló - tervezet)

Előadó: Kiss Ferenc polgármester

 

3./ Fásítási program kidolgozása, faállomány pótlása,

községháza előtti tér rendbetétele, parkolók kialakítása

Előadó: Kiss Ferenc polgármester

 

4./ Tapasztalatok a Kömlőd Község honlapjával és a Kömlődi Hírhozó

havilappal kapcsolatban

Előadó: Kiss Ferenc polgármester

 

5./Egyebek

 

6./ Interpellációk

 

A képviselő - testület felkéri a Területfejlési, Gazdaság és Ügyrendi bizottságot és az Oktatási Egészségügyi és Szociális bizottságot 2.  napirendi pont előzetes megtárgyalására.

 

 

 

 

 

2012. március

 

 

 

1./ Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű  határozatok végrehajtásáról

Előadó: Kiss Ferenc polgármester

 

2./ Kömlőd község közbiztonsági helyzete

Előadó: Madari Csaba Oroszlány Városi Rendőrkapitányság Vezetője

 

3./ A falugazdász tájékoztatója Kömlőd községben végzett tevékenységéről

Előadó: Szentirmai Éva  falugazdász

 

4./ A település közművelődési helyzete, programjai

Előadó:  Czuppon Ágnes  művelődési faluház vezető

Kovács Mihályné községi könyvtáros

 

5. / Az általános iskola felső tagozatos osztályainak újraindítása Kömlődön

Előadó: Gulyásné Molnár Judit tagintézmény vezető

 

6./ Sport egyesület támogatása, szerződés a pálya használatáról

Előadó: Kiss Ferenc polgármester

Daróczi Sándor egyesület vezető

 

7./ A településen élő időskorúak helyzete

Előadó: Kiss Ferenc polgármester

 

 

 

8./ Egyebek

 

9./ Interpellációk

 

 

A képviselő - testület felkéri, az Oktatási Egészségügyi és Szociális bizottságot a 4. 5. 6. 7.  napirendi pont előzetes megtárgyalására.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012. április

 

 

1./ Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű

határozatok végrehajtásáról

Előadó: Kiss Ferenc polgármester

 

2./ Kömlőd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet)

Előadó: Kiss Ferenc polgármester

 

3./ A gyermekjóléti szolgálat beszámolója Kömlőd községben végzett   munkájáról

Előadó: gyermekjóléti szolgálat vezetője

 

4./ Az Oktatási, Egészségügyi és Szociális Bizottság beszámolója a 2011. évi tevékenységéről,  tájékoztató a 2011. évi lakossági juttatásokról

Előadó: Kiss Ferenc polgármester

Schvarczné Stieber Rita jegyző

Fojtek Mihály Oktatási, Egészségügyi és Humán bizottság elnöke

 

5./ Területfejlesztési,Gazdasági és Ügyrendi bizottság beszámolója a 2011. évi             tevékenységéről

Előadó: Hastó Zoltán Területfejlesztési,Gazdasági és Ügyrendi bizottság                     elnöke

6./ Beszámoló a polgármesteri hivatal 2011. évi munkájáról

Előadó: Schvarczné Stieber Rita jegyző

7./ Tájékoztató a 2011. évi gyámügyi tevékenységről

Előadó: Schvarczné Stieber Rita jegyző

 

8./ Egyebek

 

9./ Interpellációk

 

 

A képviselő - testület felkéri a Területfejlési, Gazdaság és Ügyrendi bizottságot

a 2.  pont előzetes megtárgyalására.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012. május

 

 

1./ Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű   határozatok végrehajtásáról

Előadó: Kiss Ferenc polgármester

 

2./ Falunap és a Kistérségi amatőr együttesek találkozójának előkészítése

Előadó: Kiss Ferenc polgármester

 

3./ A 2012. évi költségvetési rendelet módosítása

Előadó: Kiss Ferenc polgármester

 

4./ Rendezési tervek felülvizsgálata – telkek kedvezményeinek módosítása

Előadó: Kiss Ferenc polgármester

 

5./ Kömlőd község belterületén a csapadékvíz elvezető árkok karbantartása

Előadó: Kiss Ferenc polgármester

 

6./ Egyebek

 

7./ Interpelláció

 

A képviselő - testület felkéri a Területfejlesztési, Gazdasági és Ügyrendi bizottságot az 3.  napirendi pont, előzetes megtárgyalására.

 

 

 

 

2012. június

 

1./ Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Kiss Ferenc polgármester

 

2./ Tájékoztató a gyermekintézmények 2011 - 2012. évi tanév zárásáról

Előadó Beke Ferenc ÁMK igazgatója

Gulyásné Molnár Judit tagintézmény vezető

Senkár Béláné tagintézmény vezető

 

3./ Faluközpont kialakítása, közutak, buszmegállók karbantartása,

piac területének kialakítása

Előadó: Kiss Ferenc polgármester

 

4./ Vértes Gerecse Vidékfejlesztési Közösség elnökségi munkájával kapcsolatos  tájékoztatója

Előadó: Kiss Ferenc polgármester

 

5./Falunap és a Kistérségi amatőr együttesek találkozójának előkészítése

Előadó: Kiss Ferenc polgármester

6./Egyebek

 

7./ Interpellációk

 

A képviselő - testület felkéri az Oktatási  Egészségügyi és Humán bizottságot a 2. napirendi pont előzetes megtárgyalására.

 

 

2012. július

 

 

 

1./ Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Kiss Ferenc polgármester

 

2./Tájékoztató a község egészségügyi helyzetéről

Előadó: Dr. Bublovics Péter háziorvos

Kovács Mihályné körzeti védőnő

 

3./Falunap és a Kistérségi amatőr együttesek találkozójának előkészítése

Előadó: Kiss Ferenc polgármester

 

4./ Egyebek

 

5./ Interpelláció

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012. augusztus

 

1./ Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Kiss Ferenc polgármester

 

2./ A 2012. évi költségvetési rendelet módosítása

Előadó: Kiss Ferenc polgármester

 

3./ Beszámoló a 2012. évi költségvetési rendelet I. félévi végrehajtásáról (tervezet)

Előadó: Kiss Ferenc polgármester

 

4./ Tájékoztató a 2012. I. félévi lakossági juttatásokról

Előadó: Kiss Ferenc polgármester

Schvarczné Stieber Rita jegyző

Fojtek Mihály Egészségügyi, Oktatási és Humán bizottság elnöke

5./ Beszámoló a Falunapról

Előadó: Kiss Ferenc polgármester

6./ Egyebek

7./ Interpellációk

 

A képviselő - testület felkéri a Területfejlesztési, Gazdasági és Ügyrendi bizottságot a 2., és a 3.  illetve az Oktatási, Egészségügyi és Humán bizottságot a 4. napirendi pont előzetes megtárgyalására.

 

2012. szeptember

 

 

 

1./ Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű  határozatok végrehajtásáról

Előadó: Kiss Ferenc polgármester

 

2./ Tájékoztató a civil szervezetek tevékenységéről

Előadó: civil szervezetek vezetői

 

4./ Döntés "Kömlőd községért" kitüntető díj adományozásáról

Előadó: Kiss Ferenc polgármester

 

5./ Egyebek

 

6./ Interpellációk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012. október

 

 

ÜNNEPI TESTÜLETI ÜLÉS

 

 

 

1./ Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Kiss Ferenc polgármester

 

2./ Megemlékezés Nemzeti Ünnepünkről

Előadó: Kiss Ferenc polgármester

 

3./ "Kömlőd községért" kitüntető díj adományozása

Előadó: Kiss Ferenc polgármester

 

4./ Egyebek

 

5./ Interpelláció

 

A képviselő - testület felkéri a Perczel Mór Általános iskola pedagógusait és tanulóit az ünnepi műsor előadására.

 

 

 

 

 

 

 

 

2012. november

 

 

 

1./ Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Kiss Ferenc polgármester

 

2./ A 2012. évi költségvetési rendelet módosítása

Előadó: Kiss Ferenc polgármester

 

3./ 2012. évi költségvetés 3/4 éves végrehajtása

Előadó: Kiss Ferenc polgármester

 

4./ A 2013. évi költségvetés irányelvei

Előadó: Kiss Ferenc polgármester

5./ Egyebek

6./ Interpelláció

 

 

A képviselő - testület felkéri a Területfejlesztési, Gazdaság és Ügyrendi bizottságot a 2., 3., és a 4.  napirendi pont előzetes megtárgyalására.

 

 

 

 

 

 

2012. december

 

 

1./ Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Kiss Ferenc polgármester

 

2./ Kömlőd Község Önkormányzatának 2013. évi ülés- és munkaterve

Előadó: Kiss Ferenc polgármester

 

3./ Hulladékkezelés szolgáltatási díja

Előadó: Kiss Ferenc polgármester

 

4./ Szennyvízelvezetés és kezelés szolgáltatási díja

Előadó: Kiss Ferenc polgármester

 

5./ Egyebek

 

6./ Interpelláció

 

A képviselő - testület felkéri a Területfejlesztési, Gazdasági és Ügyrendi bizottságot a 3.,  és a 4.  napirendi pont előzetes megtárgyalására.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZERVEZÉSI FELADATOK

 

 

1./ A Képviselő-testület

 

- évi egy alkalommal közmeghallgatást, hirdet meg

- évi egy alkalommal megbeszélést kezdeményez

- az intézményvezetőkkel

- a civil szervezetek vezetőivel

- félévente falubejárás keretében tájékozódik a település környezeti állapotáról

 

 

2./ A polgármester

 

-  évente egy alkalommal találkozót szervez az országgyűlési képviselő és a  képviselő-testület között

- szükség esetén a képviselő-testület és az érintettek között    munkaértekezletet kezdeményez

 

3./ A jegyző

 

- a napirendi pontok előadóitól az ülést megelőző 8 nappal bekéri az írásos előterjesztéseket, felel a napirendi pontok előkészítésért

- megszervezi az írásos előterjesztések rendes ülést megelőző 5. napon

történő postázását.

 

 

4./ A hivatal dolgozói

 

- gondoskodnak az előterjesztésük gépeléséről, sokszorosításáról

- részt vesznek a szakterületüket érintő napirendi pontok előkészítésében, valamint azok testületi üléseken történő tárgyalásán.

 

 

A képviselő-testület felkéri az intézményeket és a civil szervezeteket a rendezvényeken való aktív közreműködésre.

 

 

 

 

Kömlőd, 2011. december 15.

 

 

 

 

 

Schvarczné Stieber Rita                                      Kiss Ferenc

jegyző                                                     polgármester

 

CSELEKVÉSI PROGRAM

 

 

MÁRCIUS

 

Március 15-i ünnepségre való felkészülés

Felelős: Kiss Ferenc polgármester

Schvarczné Stieber Rita jegyző

 

 

MÁJUS

 

Hősök Napja

Felelős: Kiss Ferenc polgármester

 

 

JÚNIUS

 

8. osztályos tanulók ballagása

Felelős: Kiss Ferenc polgármester

Schvarczné Stieber Rita jegyző

 

Köztisztviselő, közalkalmazott és pedagógusnap

Felelős: Kiss Ferenc polgármester

 

AUGUSZTUS

 

Falunap megszervezése

Felelős:Kiss Ferenc polgármester

 

 

OKTÓBER

 

Október 23-i ünnepségre való felkészülés

Felelős: Kiss Ferenc polgármester

Schvarczné Stieber Rita jegyző

 

 

NOVEMBER

 

Halottak napi megemlékezés

Felelős: Kiss Ferenc polgármester

 

Perczel nap

Felelős: Kiss Ferenc polgármester

 

Szépkorúak köszöntése

Felelős: Fojtek Mihály

Hastó Zoltán

 

 

DECEMBER

 

 

Falukarácsony

Felelős: Kiss Ferenc polgármester

 

Ügyfélfogadás

A Polgármesteri Hivatal munkarendje:

Hétfőtől-csütörtökig: 7,30 – 17,00 óráig

Péntek:                    7,30 - 12,30 óráig

 

Ügyfélfogadás rendje:

Hétfő              :  13,00-17,00 óráig

Szerda            :  8,00 -12,00, 13,00-16,00 óráig

Péntek            :   8,00 - 12,00 óráig

 

A járási hivatal ügysegédje ügyfélfogadása:

szerdai napokon 10.00 – 13.00 óráig

Körzeti megbízott

RENDŐRSÉG

Oroszlányi Rendőrkapitányság

2840 Oroszlány, Haraszthegyi út 2/A.

Telefon: 06-34/560-730

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Körzeti megbízott: Balázs Máté Bálint főtörzsőrmester

Telefon: +36 70/684-5723

vagy az oroszlányi kapitányság telefonszámán érhető el

112 segélyhívó

Gyermekjóléti szolgálat

Szákszend Község Önkormányzata

Család és Gyermekjóléti Szolgálat

Kömlőd, polgármesteri hivatal

Szabadság u. 9.

34/470-512 Kömlőd

34/371-524 Szákszend

Takács Gyöngyi

családsegítő

Háziorvos, védőnői szolgálat

HÁZIORVOS

Hétfő: 13.00 – 15.00

Kedd: 9.00 -11.00

Szerda: 13.00-15.00

Csütörtök: 9.00-11.00

Péntek: 12.00-14.00

Rendel: Tóth Csaba

Időpont kérés továbra is szükséges!

 

Utolsó betegfelvétel rendelés vége előtt fél órával.

Gyógyszer iratás: minden nap 10-13-ig. Rendelő telefonszáma: +36 34/470-546 illetve +36 30/256-5803

Kérjük, hogy a torlódások elkerülése érdekében telefonon kérjenek időpontot! Szinte mindig aznapra is tudunk időpontot adni. Az időpontra érkező betegek elsőbbséget élveznek.

Oroszlányi Orvosi Ügyelet hétköznapokon 16 és 8 óra között, illetve munkaszüneti napokon: +36 34/361-761 illetve +36 30-640-2080

 

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

Védőnő: Kovács Mihályné

Telefon: 34/470-580, 06/30/256-3568

Nők, várandós anyák tanácsadása: szerdán 9-10 óráig

Csecsemő, gyermek és ifjúsági tanácsadás: szerdán 10-11 óráig

Please publish modules in offcanvas position.