Ez a weboldal a felhasználói élmény optimalizálása érdekében sütiket használ.

2017. július 22. szombat

Kömlőd község

Kömlőd

Időjárás

Hírek

Emlékeztünk

Emlékeztünk 1943. január 12-re és azt követő napokra, hetekre. Emlékeztünk azokra a kömlődiekre akik ebben az időszakban mérhetetlen szenvedésen mentek keresztül. Emlékeztünk azokra az elesett hősökre, aki messze idegenben adták életüket a harcmezőn.

A kömlődi református templom volt az a hely ahonnan még utoljára búcsút intettek családjaiknak, szeretteiknek azok a kömlődi hősök akiknek csak az odaút volt megírva.

Mai emlékezők ezért kezdjük a megemlékezést minden év január 12-én a templom falai közt.

A HIMNUSZ közös eléneklése után Szemeti Ferenc, tábori lelkész, ezredes emlékezett az egykori időkre. Felelevenítette az ottani nehézségeket, gyötrelmeket. Emlékezett a magyar katonára, aki a mérhetetlen túlerővel szemben is hősiesen harcolt. Elmondta azt is, hogy hosszú évtizedeken keresztül nem emlékezhettünk nemzetünk hőseire. Nekünk, ma élő nemzedéknek kötelességünk, hogy megőrizzük azoknak az emlékét, akik a legdrágábbat az életüket adták a hazáért.

Úton a tűzifa

Nagyon-nagyon hideg van, amit mindenki érzékel, ha kint jár a szabadban, de akkor is, ha a lakásban marad, hiszen egyre nagyobb gondot okoz az otthonok felfűtése, egyre több tüzelőre van szükség, hogy ezt a rettenetes hideget valamelyest elviselhetővé tegyük a meleg szobában.

Ahhoz viszont hogy meleg legyen az otthonokban igencsak fel kell tekerni a gázt, meg kell rakni a kályhát.

Ebben segít a rászoruló családoknak az önkormányzat, hiszen 39 m3 tűzifa vásárlására nyert el pályázatot. Ugyan az igénylések szép számmal érkeznek a Hivatalba, - eddig 24-en pályáztak - annak elbírálása közben – eddig 9 családhoz - megkezdték a fák kihordását a közmunkások traktorral, vagy utánfutóval. A rászorulók folyamatosan kapják meg a jelenleg kincset érő mintegy 2 m3 tüzelőt, ami most minden pénznél többet ér, hiszen ebben a fogcsikorgató hidegben szükség van a kályha melegére.

Varga Katalin

2017.01.12.

VILLÁMSEGÉLY A KEMÉNY FAGYOK ELŐTT

Mivel a szociális tűzifa segélyek kiadására a bizottsági döntések meghozatala miatt még nem kerülhetett sor, ezért Bogáth István polgármester számba vetette az esetlegesen azonnali segítségre szorulók névsorát.

Megnyugtató, hogy akikre gondoltunk közülük nem mindenki szorul segítségre, mert van tüzelőjük, vagy gázzal fűtenek.

Gyors helyszíni családlátogatás alapján megállapításra került, hogy sajnos vannak olyanok, akik a nagy hideget megfelelő mennyiségű tüzelő nélkül várják. Ezért a rendkívüli hideg időjárásra való tekintettel tűzifa gyorssegély kiosztására került sor.

A már megérkezett szociális tűzifából kisebb mennyiséget az önkormányzat két családnak helyszínre szállítatott. A fa összevágásában és kiszállításában közhasznú munkásaink működtek közre.

Reméljük ez a gyors segítség jókor érkezik és a végleges megoldásig megnyugtatóan rendezi a kialakult helyzetet.

2017.01.06.

SZÁMADÁS 2016

A családok év végén számvetést készítenek, hogy milyen örömök, kudarcok, bántok történtek, milyen terveket készítettek az évre és azokból mi valósult meg.

Így van ez a „nagy családban” is egy közösségben, jelen esetben falunk életében is, amikor is a Polgármester ad számot az év végén azokról a realizálódott, - vagy esetlegesen kudarcba fulladt - tervekről, melyek megvalósultak.

Mozgalmas volt a 2016-os év, melyből még 2015. decemberére is jutott öröm, hiszen ekkor alakult újjá a Kömlődi Nyugdíjas Klub, és bizonyították azóta, hogy szükség van egy ilyen közösségformáló, programokat adó szervezetre.

Sikerült állami normatívát igényelni a tanyagondnoki szolgálathoz, így biztonsággal tudjuk üzemeltetni.

Nagy előrelépés történt a falu infrastrukturális területén, hiszen a lehetőségekhez mérten és a sikeres pályázatoknak köszönhetően, egyre szépül a környezetünk. A teljesség igénye nélkül néhány olyan nagyobb beruházás, mellyel jelentős előrelépést sikerült elérni:

2015 decemberében Nagyparnak-pusztai úton 50 tonna zúzott kő elterítésére került sor, így megszűnt az évekkel ezelőtti áldatlan állapot, de megmaradt továbbra is a kátyúsodás.

Elkészült a Parnak pusztai ivóvízhálózat, melyet hosszas szervező munka előzött meg.

A Petőfi utcában új vízelvezető árok létesült, a gépi munkák után mederlapokkal lett kirakva a felső szakasz.

A Határ utcában mintegy 50 tonna zúzott kő lett kiszállítva, és a lakókkal megállapodva, saját erejükből terítették el, köszönet érte.

A Sportpálya alatti részen „még örökségből” nagy mennyiségű, föld került elhelyezésre értelmetlenül, mely eldózerolásra került és továbbgondolva egy Íjász pálya lett kialakítva ezen a területen.

Sikerként könyvelendő el, hogy pontot tettünk sok elhúzódó problémára, így pl. a Sportpálya teljes terjedelmében az önkormányzat tulajdonába került földcserékkel történt egyezkedést követően szintén az önkormányzat tulajdonát képezi a ravatalozó épületének területe.

Sikeres pályázat útján a szennyvíztelep felújítására 240 millió forint támogatást nyert a község Daddal együtt, melyből Kömlődre eső rész 120 millió forint.

Elkészült és ezzel megszépült a Polgármesteri Hivatal előtti park, mely régi, de újragondolt közkutakkal lett hangulatossá téve „szökőkútként” hasznosítva, ahol egy vízfogató segítségével lett megvalósítva a terv.

Nagy lépés volt a falu életében a mintegy 31 millió forint támogatásból elkészült és szépen felújított orvosi rendelő átadása júniusban. Önerőből megépült egy akadálymentes bejáró és a kerítése is önerőből szépült meg.

Kedves betegeink !

Rendelési idő változás:

December 22. ( csütörtök) rendelés elmarad

Nővér a rendelőben elérhető

December 23. (péntek)   13 – 15.00 óráig

December 27. (kedd)       8-10 óráig

December 28. (szerda)   11-13 óráig

December 29. (csütörtök): rendelés elmarad

   Nővér a rendelőben elérhető

December 30. (péntek 11-13 óráig

Dr. Lobmayer Péter

2016.12.21.

Please publish modules in offcanvas position.